Gezonde onrust kan heel goed ziin. Vruchtbaar.


 

                                                                 4-3- 2024

Grond is de Aarde. Plaats van onze geboorten. ook onder het water en tussen rotsen; wij mensen zijn daar. Wereldwijd divers, vanaf de schepping kunnen wij ons, verschillend, goed zelf en laten verzorgen, zo nuttig is.  

Wij leven samen met de wereld van planten en dieren.

Die onderscheidend kunnen worden ervaren. Ze helpen

verbeteren  en herstellen. onderhouden en uitbreiden. Zo noem ik de mycorrhizaschimmels. Ze zijn wereldwijd  aanwezig. Gepaste grondbewerkingen, rijpe mest, en mineralen, balans zoekend  evenwichtig met grond in samenhang. Het nutkruid is te onderscheiden met met lastkruid, die vegetatie, wat nog generaal onkruid wordt genoemd.

Een zo goed mogelijk exacte kijk op de natuur heeft ruimte, geeft veel inzichten dat en hoe de natuur zelf ordenend werkt, zo zich beïnvloedt. Hoe er nuttige en ziektewerkende rotting processen zijn, die ten dele zo veel nodig zijn te ordenen. Terwijl beiden natuurlijke processen zijn en goed, met een omvangrijke diversiteit en, dat is het royale; het is nuttig wanneer mondiaal aanwezige schimmelgroepen,  het nu huidige ecologisch slagveld  helpen helen. Met praktische en dienstbare politieke praktijk. Met bekwame inzichten.

Het begon mij al meer te dagen binnen politieke stromingen vanaf mijn 14de bij JoKVP – nu CDA en de katholieke landbouworganisatie LTB, Nu LTO. omdat ik mij daarbinnen lang heb bewogen – dat de schepping rijke kwaliteiten in zich draagt voor gezond leven van mens dier, plant en de vele microlevens. Waar leven  steeds doorgaat en ook nieuwe feiten worden ontdekt.

Micoriza’s; die schimmels kunnen heel lang worden in  de grond. Ze zijn efficiënt in het winnen/ beschikbaar brengen  van mineralen, wormen  en goede insecten.  Zij helpen, brengen voor de groei van planten, ruilen in feite, voor koolstof. Er zijn op de wereld vele varianten van lange schimmeldraden in de grond en ook met en tussen stenen en grint. Met vaak ook veel vegetaties.

1943 had een lange koude winter. Ik was 10. Koude winter. Het  fascineerde  mij dat bevroren waters op ruiten op tekenende  en mooie wijze zich in beelden weergaven. Chemische en energetische veranderingen zijn daarmee opvallend prachtig. In het noordelijk poolgebied, geven ze zelfs zeshoekige kristalbeelden.

Dat de planeet Aarde, waarop wij leven, door ons mensen tot een ecologisch slagvelden gedrongen, vind ik beschamend. Doch in de kring van de huidige nieuwe regerende politici en bedrijfsondernemers, met,- én onder/ met boeren en tuinders, proef ik zelfs mondiaal een bereidheid tot het chaotische zo veel als mogelijk te willen herstellen. En dat is naar mijn mening en weten mogelijk. Ook demissionair landbouwminister Adema heeft hiervoor recent besluiten genomen. Aanwezigheid van stikstof verbindingen op ongunstige plaatsen reduceren zal financieel worden ondersteund.       De Gezondheidsraad raadde in December j.l. aan 60% plantaardig en 40% dierlijk voedsel te consumeren.

Het is de LTO mét de verwerkende industrieën van zuivel en vlees om het genetisch gemanipuleerde voedsel, name van soja, zo snel mogelijk te stoppen.

Beschikbaarheid van stikstof vanuit mest en vegetatie als nutkruid- gewassen kunnen snel  praktijk  worden. Ook met soja wat in Europa wordt geteeld is al  winst, met beter als van verweg voedsel voor het vee.

Want laten wij ons bewust geraken dat de huidige  grootschalige veehouderij, zo het leven met name in Brazilië en Argentinië nu wordt gedaan is onhoudbaar en onrechtvaardig voor het gezond er kunnen blijven leven. het klimaat met land zo snel mogelijk niet erger wordt geschaad. En de koers van het terugbrengen naar een toekomst gezonde landbouw mondiaal vredig snel kan en zal groeien. Dat tonen ook pers, politiek en bedrijfslevens zelf ook aan.

LTO wil meer duurzame biologische landbouw recent bevorderen las ik in Nieuwe Oogst. “Omdat daarvoor vraag is in buitenlanden.” De grootste markt met het meer biologisch gaan koersen bij elk type agrarisch en tuinbouwbedrijf is alhier. Daarvan getuigen, ook o.a.  in Nieuwe Oogst en op veel plaatsen veel geswitchte bedrijven! Dat is zichzelf en elkaar van dienst zijn. Mét de samenleving.  Koersend duurzaam, rendabel, vredig.                                              

                                       —

En er zijn veel leerplaatsen voor ontdekkingen. Hoe leven goed kan zijn? Dat heb ik, met mijn broertje Dirk al 5- vanaf mijn 4de jaar tot in het begin van de 2de wereldoorlog meegemaakt. In die 10 jaren zijn we plm. 100 keren op zomerdagen ‘smorgens om 7 of 6 uur met  schuit en deken mee geweest naar het land op één van de 5 akkers die pa -met Rikus – een vluchteling in 1930 uit Drenthe- beteelden. Ze overlegden met bouwbuur en zadenteler Antoon Landman, die zijn schuur met gereedschap op zijn land had staan. Met de bijbel op tafel, om er elke dag in te lezen. Bij regen meer. En stil zijn. Overleggingen over mest, fosfor, kali, stikstof en mineralen. In 1931 kochten ze samen een fraismachine.

Om grond in zo een goede conditie te helpen brengen waardoor zaad veilig goed kon kiemen en aardappelen van pa altijd zonder aangehecht grond de hoogste prijs  op de doorvaartveiling in Bovenkarspel opbrachten.

                                                                                    Tevredenheid en dankbaar zijn; dat heb ik op die jonge leeftijd rijk ervaren. Want de mondiaal schadelijke praktijken van landbouw nu, als gevolg van gegroeid politiek én het bedrijfsleven samen, zijn niet houdbaar. Nu met oorlogen heel zorgelijk. Iedereen wenst vrede.

Laten we beseffen dat goed voedsel voor ieder mens hun recht is. Gezondheid en vrede kunnen samengaan. Aarde  is ons nu nóg toevertrouw. Samen draagbaar.

 Wilbrord Braakman                                                   
ecologisch/natuurlijk tuinder – bloembollenkweker – schrijver.

eerste versie/pagina van deze strekking schreef ik tijdens en na  de  2² wereldoorlog,  rond mijn 14de jaar. zie ‘’De Aarde is ons toevertrouwd.’ e.a. ook  op google

 Schagen 4-2-2024

 braakman@wilbrord-nature.nl
0644447001                                                       

Reacties zijn gesloten.